Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1800 на Комисията от 21 ноември 2018 година за определяне на критичните обеми за 2019 и 2020 г., за целите на евентуалното прилагане на допълнителни вносни мита върху някои плодове и зеленчуци