Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) Nr. 377/2012 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā