Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 377/2012 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, numatytos ribojamosios priemonės