Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1471 z 12. októbra 2020, ktorým sa na účtovné obdobie EPZF 2021 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob