Rådets afgørelse (EU) 2018/13 af 18. december 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbien om Serbiens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i forordning (EF) nr. 168/2007