2011/885/ЕС: Решение на Съвета от 14 ноември 2011 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни