Morgenbesser Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. november 2003. # Christine Morgenbesser mod Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Corte suprema di cassazione - Italien. # Etableringsfrihed - optagelse på listen over praticanti - anerkendelse af eksamensbeviser - adgang til udøvelse af lovreguleret virksomhed. # Sag C-313/01. TITJUR