Дело C-460/19 P: Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. от Stada Arzneimittel AG срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 4 април 2019 г. по дело T-804/17 — Stada Arzneimittel AG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост