Zadeva C-195/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. oktobra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundeskommunikationssenat – Avstrija) – Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) proti Österreichischer Rundfunk (ORF) (Prosto opravljanje storitev – Dejavnosti razširjanja televizijskih programov – Direktivi 89/552/EGS in 97/36/ES – Izraza teleprodaja in televizijsko oglaševanje – Nagradna igra)