Cauza C-195/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 octombrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundeskommunikationssenat — Austria) — Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)/Österreichischer Rundfunk (ORF) (Libertatea de a presta servicii — Activități de difuzare a programelor de televiziune — Directivele 89/552/CEE și 97/36/CE — Noțiunile de teleshopping și de publicitate televizată — Joc cu premii)