Mannesmann/Върховен орган Заключение на генералния адвокат Roemer представено на1 април 1965 г. # Mannesmann AG срещу Върховен орган на ЕОВС. # Дело 37-64. TITJUR