Решение на Съвета от 14 юни 1982 година относно приемане от името на Общността на препоръката на Съвета за митническо сътрудничество относно митническите изисквания по отношение на търговски фактури PROPCELEX