Заключение на генералния адвокат Reischl представено на2 декември 1975 г.