Окончателен доклад на служителя по изслушването — Alternators and Starters (Дело AT.40028)