Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/847 határozata (2018. május 30.) Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről