Решение на Съда (шести състав) от 6 декември 2018 г.$