СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Проекти на бюджетни планове за 2018 г.: обща оценка$