Sprawa C-485/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Słowacja) w dniu 25 czerwca 2019 r. — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.