Věc C-485/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem v Prešově (Slovensko) dne 25. června 2019 — LH v. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.