Regioonide Komitee perspektiivarvamus „Euroopa Liidu energia tegevuskava 2011–2020”