Cauza T-442/12: Hotărârea Tribunalului din 1 iunie 2017 – Changmao Biochemical Engineering/Consiliul [„Dumping — Importuri de acid tartric originar din China — Modificarea taxei antidumping definitive — Reexaminare intermediară parțială — Statutul de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Costuri cu principalii factori de producție care reflectă în mare parte valorile pieței — Schimbarea circumstanțelor — Obligația de motivare — Termen pentru adoptarea unei decizii privind statutul de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Dreptul la apărare — Articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009”]