Дело T-348/08: Решение на Общия съд от 25 октомври 2011 г. — Aragonesas Industrias y Energía/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на натриев хлорат — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Жалба за отмяна — Разпределяне на пазара — Определяне на цените — Съвкупност от улики — Дата на доказателствата — Изявления на конкуренти — Признание — Продължителност на нарушението — Глоби — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства)