Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1738 на Комисията от 16 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [„Asparago verde di Altedo“ (ЗГУ)]