Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на11 март 1964 г. # Anne-Marie Capitaine, по съпруг Gérard Marcillat срещу Commission de la Европейска общност за атомна енергия. # Дело 69-63. Capitaine/Комисия TITJUR