Дело C-599/18 P: Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Silec Cable, General Cable Corp. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-438/14, Silec Cable, General Cable Corp./Европейска комисия