Cauza T-139/16: Acțiune introdusă la 31 martie 2016 – SDSR/EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)