Писмен въпрос E-5059/06 зададен от Iles Braghetto (PPE-DE) на Комисията. Национален Европейски информационен и документационен център (ит. CIDE)