Vec T-901/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2020 – Elche Club de Fútbol/Komisia („Štátna pomoc – Štátna pomoc poskytnutá Španielskom v prospech konkrétnych profesionálnych futbalových klubov – Záruka – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Nepriamy príjemca – Pripísateľnosť štátu – Výhoda – Kritérium súkromného investora“)