Lieta T-901/16: Vispārējās tiesas 2020. gada 12. marta spriedums – Elche Club de Fútbol/Komisija (Valsts atbalsts – Atbalsts, ko Spānija sniegusi atsevišķiem profesionālā futbola klubiem – Garantija – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Netiešais saņēmējs – Valsts vainojamība – Priekšrocība – Privātā ieguldītāja kritērijs)