Kohtuasi T-901/16: Üldkohtu 12. märtsi 2020. aasta otsus – Elche Club de Fútbol versus komisjon (Riigiabi – Abi, mida Hispaania andis teatud professionaalsetele jalgpalliklubidele – Tagatis – Otsus tunnistada abi siseturuga kokkusobimatuks – Kaudne abisaaja – Riigile omistatavus – Eelis – Erainvestori kriteerium)