TITJUR Решение на Съда от 9 декември 1981 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения - Мерки с равностоен ефект - Виноaigre. # Дело 193/80. Комисия/Италия