Pisemne zapytanie E-5568/09 skierowała: Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Rtęć jako kolejne źródło zanieczyszczenia powietrza