Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1447/2004 af 13. august 2004 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af opdrættede laks (EUT L 267 af 14.8.2004)