Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio 2020/C 407/19