Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9895 — KKR/Waves UK Divestco) (Text av betydelse för EES) 2020/C 327/02