Věc C-453/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. června 2019 Deutsche Lufthansa AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 12. dubna 2019 ve věci T-492/15, Deutsche Lufthansa AG v. Evropská komise