Дело T-217/18: Решение на Общия съд от 10 септември 2019 г. — DK/ЕСВД (Публична служба — Дисциплинарно производство — Наказателна присъда — Санкция за удръжка от размера на пенсията — Явна грешка в преценката — Пропорционалност — Задължение за мотивиране — Смекчаващи обстоятелства — Отговорност)