Дело T-579/11: Решение на Общия съд от 12 февруари 2015 г.  — Akhras/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Замразяване на средства — Право на защита — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Право на живот — Право на собственост — Право на зачитане на личния живот — Пропорционалност)