Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1716 на Комисията от 11 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (ЗНП)