Predmet C-256/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. lipnja 2020. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) – „Toplofikacia Sofia” EAD