Решение (ЕС) 2016/1099 на Съвета от 5 юли 2016 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2016 г.