POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Poročevalca: Othmar Karas, Pervenche Berès