Kopsavilkums Komisijas Lēmumam (2019. gada 17. septembris), ar ko koncentrācijas darījumu atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta M.8870 – E.ON/Innogy) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 6530) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā) 2020/C 379/07