Shrnutí rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2019, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc M.8870 – E.ON/Innogy) (oznámeno pod číslem C(2019) 6530) (Pouze anglické znění je závazné) 2020/C 379/07