Věc C-458/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. srpna 2016 Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 2. června 2016 ve spojených věcech T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías a další v. Komise