PROPCELEX Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2005/С 297/04)