Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1216 av den 24 augusti 2020 om ogiltigförklaring av fakturor som utfärdats av Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd och som utgör en överträdelse av det åtagande som upphävts genom genomförandeförordning (EU) 2017/1570