Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1216 оd 24. kolovoza 2020. o proglašenju nevaljanima računa čijim je izdavanjem društvo Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd prekršilo preuzetu obvezu stavljenu izvan snage Provedbenom uredbom (EU) 2017/1570