Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1216 на Комисията от 24 август 2020 година за обявяване за недействителни на фактури, издадени от Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. в нарушение на ангажимента, отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570