SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 3867/98 af Joost LAGENDIJK Nederlandenes manglende gennemførelse af nitratdirektivet